mandag 10. august 2009

Hvordan forhåndsstemme

1. Gå inn i valglokalet.
2. Still deg i kø.
3. Gi fra deg valgkort og legitimasjon og få en konvolutt.
4. Gå inn i stemmeavlukket.
5. Ta valgseddelen hvor det står Det Norske Arbeiderparti.
6. Putt den oppi konvolutten.
7. Gå ut av stemmeavlukket.
8. Gi fra deg konvolutten.
9. Få tilbake legitimasjon og konvolutt.
10. Putt din stemme til Det Norske Arbeiderparti i valgurna.

Verre er det ikke.